Gör OVK-besiktningen smidigt


Posted July 25, 2022 in More

En OVK (obligatorisk ventilationskontroll) besiktning är något som måste göras på de flesta byggnader vart tredje år, detta för att säkerställa att byggnaden uppfyller de krav som ställs enligt lagen. Det är dock inte alltid smidigt att hinna med en OVK, därför finns det flera företag som erbjuder tjänsten. Genom att göra din ovk besiktning med ett certifierat företag går allt smidigt och du sparar då både tid och pengar. De hjälper dig genom hela processen, både innan och efter själva besiktningen.

Vad är en OVK-besiktning?

En OVK-besiktning är en obligatorisk kontroll av ventilation och uppvärmning i bostäder. En OVK-besiktning ska genomföras av en certifierad kontrollant och syftet är att förebygga brandrisker och förbättra inomhusmiljön. De som utför OVK ska också föreslå förbättringar för energiåtgången i byggnaden gällande ventilation, samtidigt som det inte försämrar inomhusmiljön.

Vad är viktigt att tänka på inför en OVK-besiktning?

En OVK-besiktning är en obligatorisk besiktning av din bostad för att kontrollera om den uppfyller de krav som ställs på boenden. Besiktningen görs av en certifierad kontrollant, och det är viktigt att du tar hand om några saker innan han eller hon kommer. Först och främst måste du se till att alla rörelser i ditt hus är fungerande, såsom ventilation, uppvärmning och el. Dessutom ska du kontrollera att alla ytor är rena och fria från skador. Det är också viktigt att du har giltig dokumentation på alla installationer i ditt hus, såsom elinstallationer, gasinstallationer och rörsystem. Innan besiktningen börjar ska du göra en genomgång av hela huset tillsammans med kontrollanten för att visa honom eller henne alla potentiella förbättringsområden. På så vis kan ni diskutera eventuella problem eller frågor som ni har, och ni kan försäkra er om att allting kommer gå smidigt under besiktningen.

Varför måste man göra en OVK-besiktning?

En OVK-besiktning görs för att säkerställa att bostaden är i gott skick och inte utgör någon fara för byggnaden och de som bor eller vistas i den. Det är mycket viktigt att en OVK-besiktning görs regelbundet, eftersom det finns många faror som kan uppstå om bostaden inte uppfyller kraven. Det är också viktigt för att hålla byggnaden i gott skick och förhindra eventuella skador eller risker som dels är farliga för de som vistas i byggnaden, och dels kan kosta mycket att reparera.

Om det hittas fel eller brister under OVK-besiktningen måste dessa åtgärdas omedelbart.

Det är inte alltid lätt att få tid till OVK-besiktningen, men det är viktigt för din och dina medmänniskors säkerhet. Kom ihåg att det är du som hus- eller fastighetsägare som har ansvar för att OVK-besiktningen sker regelbundet.

NEWSLETTER

The key to the city. Straight to your inbox. Sign up for our newsletter.

Skip to toolbar