Vad händer när man separerar?

Photo: Tumisu/Pixabay
Posted 7 months ago in More

I Sverige har graden av samlevnad generellt sett varit ganska hög. Och även om det verkar som att fler personer än tidigare väljer samboskap framför äktenskap så är det fortfarande merparten av hushåll som utgörs av sammanboende i äktenskap, registrerat partnerskap eller samboförhållande. Men den senaste tiden har antalet skilsmässor och separationer ökat. Vi har tittat närmare på vad det faktiskt innebär att separera.

Om man följer samlevnadsstatistiken i Stockholm och omnejd så kan man skönja en ganska tydlig utveckling. Under 1900-talet så rådde en sjunkande trend gällande separationer. Fler gifte sig och färre skilde sig. Men de senaste decennierna så har det konstaterats ett sorts trendskifte. På det stora hela har nämligen skilsmässofrekvensen i Sverige kommit att bli högst i Europa. Och jämfört med tidigare generationer har samboskap börjat att ses som ett alternativ till äktenskap. Därför har många numera funderingar gällande den juridiska aspekten av separation. Så vad gäller?

Samlevnad: Gift, partner eller sambo

I Sverige så finns det tre allmänt erkända samlevnadsformer. Nämligen äktenskap, registrerat partnerskap och samboförhållande. Inom juridiken kallas dessa ofta för rättsinstitut, då de är reglerade i lag och påverkar vad som händer om man väljer att separera. Här kommer en kort översikt.

  • Äktenskap är den mest genomgående formen av samlevnad och innebär att man vid separation gör avdrag för vardera parts skulder, och därefter delar på tillgångarna. Åtminstone om man inte har valt att upprätta äktenskapsförord och därmed gjort viss egendom till enskild.
  • Registrerat partnerskap var en samlevnadsform som fanns innan äktenskapslagstiftningen blev könsneutralt. I samband med detta fick man chansen att omvandla sitt partnerskap till äktenskap. Men då många valde att fortsätta leva i partnerskap så finns samlevnadsformen kvar trots att det inte går att nyregistrera partnerskap. Precis som vid äktenskap så omfattas varje parts egendom av giftorätt såvida den inte gjorts till enskild egendom.
  • Samboskap anses vara den minst ingripande formen av samlevnad. När man upplöser ett samboförhållande delar man därför endast på samboegendom, vilket är den egendom som förvärvats för gemensamt bruk och även formellt sett ägs tillsammans.

Även om samlevnadsformerna kan påverka en hel del olika rättigheter och skyldigheter, så är regleringen av äganderätten i samband med upplösning kanske mest avgörande skillnaden. Men vad händer när man skiljer sig

Vad händer om man separerar?

De kanske mest påtagliga effekterna av att separera är att det i många fall sker en omfördelning av egendom och en förändring i vårdnaden av det gemensamma barnet. Vill man redan i förväg ta kontroll över situationen så kan man reglera utkomsten av en separation i förväg via vårdnads- och bodelningsavtal. Då slipper man definitivt jobbiga överraskningar.

Egendom: Behålla eller dela?

När det gäller sambo- och äktenskap så kan man säga att det råder omvända förhållanden när det gäller egendom. Som äkta makar delar man på egendomen om det man inte har upprättat äktenskapsförord, men vid bodelning sambo så behåller man sin egen egendom om man inte avtalat om annat.

  • När man skiljer sig så upprättas bodelningsavtal generellt i samband med att äktenskapet upplöses. Detta är en sorts förteckning över egendom, tillgångar och skulder som sedan används som grund när egendomen ska delas. I princip så ska man dela på allt som inte gjorts till enskild egendom via äktenskapsförord.
  • I ett samboförhållande kan man begära bodelning. Som sambo har man nämligen rätt till hälften av den egendom som införskaffats gemensamt. Detta kallas ofta för samboegendom. Man har däremot ingen rätt till den egendom som den andra parten ägde innan man blev sambo, eller egendom som personen köpt för eget bruk.

Vad som händer med egendomen är därför i stor utsträckning beroende av dels samlevnadsform, men även av huruvida man valt att reglera äganderätten i ett särskilt avtal. Det är minst lika vanligt att sambos bestämmer att dela med sig mer än de måste, som att äkta makar väljer att begränsa hur mycket man delar med sig.

Gemensamt barn: Vårdnadstvist, avtal eller lag?

När föräldrar som ligger i skilsmässa har ett gemensamt barn så är det ganska vanligt att det uppstår en vårdnadstvist i samband med att de flyttar isär. Ofta beror det på att det finns mycket osämja föräldrarna emellan vilket påverkar deras syn på vårdnadsfrågan. Därför är det en bra idé att redan i förväg veta hur samlevnad och separation påverkar vårdnaden.

  • Vid upplösning av äktenskap så blir vårdnaden gemensam om inget annat har avtalats.
  • Oftast leder en samboseparation till gemensam vårdnad. I vissa fall kan dock modern automatiskt få ensam vårdnad.

Om man vill förändra utkomsten så har man möjligheten att göra genom att med den andra föräldern komma överens i ett avtal. Dessa avtal kan vara permanenta eller gälla under en övergångsperiod. Så länge man ser till att följa rutinerna för upprättandet så har man goda möjligheter att redan i förväg avgöra vårdnadsfrågan.

  • Vårdnadsavtal måste alltid godkännas av kommunens Socialnämnd. Annars är de ogiltiga. Det är även en bra idé att kontrollera att Skatteverket har registrerat avtalet i folkbokföringen.
  • Även om man inte har vårdnaden så har man umgängesrätt och underhållsskyldighet, vilket innebär att man har rätt att träffa barnet och en skyldighet att bidra till barnets levnadsomkostnader.

Det kanske mest oväntade inslaget som många reagerar på är att det ibland är modern som får vårdnaden vid upplösningen av ett samboförhållande. Detta är en traditionell regel som har funnits väldigt länge, och är även en av de mest bidragande orsakerna till varför många väljer att upprätta ett särskilt vårdnadsavtal.

Juridiken avgör

Av detta kan vi dra slutsatsen att exakt vad som händer när man separerar beror på såväl samlevnadsform som vad man själv har bestämt. Då det i många fall kan handla om såväl betydande egendomen i mån av såväl pengar som prylar, och även vårdnaden av barn, så är det alltid en bra idé att fundera lite extra på vad som händer och huruvida man inte vill ta kontroll i förväg.

Det är förmodligen en hel del personer som ångrat sig när de insett att det i slutändan är juridiken som styr. Turligt nog så är det inte alltför svårt att få såväl översikt som att upprätta avtal. Vi hoppas att vår genomgång har hjälpt dig på vägen.

 

SEARCH

NEWSLETTER

The key to the city. Straight to your inbox. Sign up for our newsletter.

Casino utan licens och Spelpaus & Trustly
casinon utan licens i Sverige
Nya casinon banner desktop
svenska casino
Casivo banner desktop
utländska casinon med trustly

NEWSLETTER

The key to the city. Straight to your inbox. Sign up for our newsletter.

Skip to toolbar