Vad är ventilation?


Posted April 19, 2022 in More

Ventilation innebär förflyttning och utbyte av luft i byggnader. Det vanligaste syftet med ventilation är att man vill skapa ett behagligt inomhusklimat genom att transportera bort fukt och föroreningar med mera och istället tillföra “frisk” luft.

Det finns ett antal kvalitetskrav på inomhusklimat, till exempel att koldioxidhalten inte ska överstiga 1 000 ppm i lokaler där människor vistas stadigvarande.

För att uppnå ett behagligt inomhusklimat måste temperaturen inomhus upplevas vara precis lagom, varken för kallt eller för varmt. I praktiken innebär detta att temperaturen bör hållas mellan 20 och 24 grader celsius. Luften måste upplevas som frisk och ren och ska vara så fri från föroreningar som möjligt utan att störa luktsinnet. Det bästa sättet att lösa detta är att ta kontakt med en ventilationsfirma.

Utöver det ska ljusmängden upplevas som tillräcklig, utan att blända eller flimra. Ljudmiljön skall också upplevas som behaglig, fri från buller och andra störande ljud. I praktiken innebär detta minimum ljudklass C i bostäder och lokaler.

De mänskliga faktorerna kring inomhusklimat är:

•Psykologiska

•Beteendestyrda

Om en person är nöjd med sitt arbete är hon mindre känslig för avvikelser i de fysiska faktorerna på arbetsplatsen som att det är för kallt eller otillräckligt med ljus. Detta är ett exempel på betydelsen av psykologiska faktorer. En person som är van att ha shorts och t-shirt hemma, men byxor och tröja annars, kan uppleva att det är för varmt hos grannen trots att temperaturen hos grannen är samma som hemma. Detta är ett exempel på den beteendestyrda faktorn.

Det är viktigt att täta och isolera sitt hus. Detta vet de flesta och det finns mycket pengar att spara för den som lyckas skära ner sina uppvärmningskostnader. Dock kan ett alltför tätt hus skapa problem med inomhusluften. Man behöver därför, speciellt vid en tilläggsisolering, se över ventilationen och se till att man på ett korrekt sätt kontrollerar flödet av luft in i och ut ur huset.

För den som har möjlighet är ett mekaniskt till- och frånluftssystem med värmeåtervinning det absolut bästa sättet att sköta ventilationen i sitt hus. Man suger då ut oren och fuktig luft ur kök och badrum och tillför frisk luft till övriga rum. Inne i aggregatet tas den varma luften tillvara i en värmeväxlare. Den gamla, varma luften värmer upp den nya inkommande luften. På så sätt återvinner man lite energi ur den varma luften innan den försvinner ut. Vid nybygge och större renoveringar är det inga problem att installera ett sådant system, men många gånger kanske inte ekonomin eller husets konstruktion tillåter annat än en enklare typ av ventilation.

SEARCH

NEWSLETTER

The key to the city. Straight to your inbox. Sign up for our newsletter.

Norges Casino

NEWSLETTER

The key to the city. Straight to your inbox. Sign up for our newsletter.

Skip to toolbar