Forskning kring fascia – denna fasciaguide förklarar vad det är


Posted February 21, 2022 in More

Det är inte alla som har hört talas om fascia och vad det är för något. Sedan år 2017 har forskningen kommit fram till att det inte är huden som är kroppens största organ utan att det är fascia som är det. Ännu finns det väldigt mycket vi inte vet om fascia och det forskas vidare om fascia var dag. 

Ett stort nätverk

Fascia är i korta drag ett stort nätverk av bindväv utan början eller slut. Allt i hela kroppen både omsluts och genomträngs av fascia. Forskningen har kommit fram till att det inte är skelettet som håller kroppen upprätt utan istället fascia som gör det. Skelettet i princip simmar runt i fascia som håller kroppen i rätt form. 

Fascian är ansvarig för all kommunikation i kroppen. Oavsett om du går, står eller rör dig på något annat sätt är det fascian som står för kommunikationen mellan hjärnan och musklerna. Även känslor transporteras i kroppen med hjälp av fascia. Om du slår i lilltån är det fascian som transporterar smärtan till hjärnans tankesystem. När kroppen utsätts för skada eller stress drar fascia ihop sig och signalerar till både kropp och hjärna att något är fel. 

Fascia gillar rörelse

När du rör på dig och tränar påverkas både muskler och fascia. Men det gäller att du varierar dina rörelser för att fascia ska påverkas positivt. Fascia behöver både stärkas och sträckas ut för att fungera på ett optimalt vis. 

Fascia anpassar sig efter ditt vanliga rörelsemönster, ensidighet tenderar att påverka fascia negativt. Vid ensidig träning och ensidiga rörelser tenderar fascia att bli svagare och skadas lättare. För att bygga upp din fascia bör du variera din träning och även stretcha ordentligt. 

Mycket stillasittande leder till att fascia klibbar ihop och blir stel. Eftersom fascia anpassar sig efter ditt rörelsemönster kan mycket stillasittande leda till en dålig hållning. En fascia som är stel och klibbig leder ofta till smärta i kroppen. En varierad livsstil är av stor betydelse för fascia och i sin tur även din hälsa. 

Blodcirkulation påverkar fascia

En sämre blodcirkulation i kroppen leder till en stel fascia som i sin tur leder till smärta och värk i kroppen. Genom träning kan du öka din blodcirkulation och påverka din fascia positivt. Även koppning har visats sig påverka fascia på ett mycket positivt vis då det leder till en ökad blodcirkulation. 

En djupmassage påverkar bindväven och i sin tur även blodcirkulationen och fascia. Dessutom leder en djupmassage till avslappning och mindre stress som även det påverkar fascia på ett positivt vis. Läs mer om hur du kan påverka din fascia i denna fasciaguide. 

Ta kontroll över din smärta

Du som är ute efter att förändra ditt liv och bli av med smärta och värk i kroppen bör lära dig mer om din fascia och hur du kan påverka den. Genom att äta hälsosamt och variera ditt rörelsemönster kan du bli av med många olika smärtor i kroppen. Kom ihåg att det är viktigt att tänja ut fascia för att den ska fungera optimalt. 

NEWSLETTER

The key to the city. Straight to your inbox. Sign up for our newsletter.

Skip to toolbar