En rekonstruktion kan innebära en andra chans för företag i kris


Posted 8 months ago in More

Ibland sker det kriser i ett företag, som inte var väntade. En del företag kan riskera att hamna i konkurs, då de inte kan klara av att betala för sig. En rekonstruktion är lösningen för företag med tillfälliga ekonomiska problem, så att en konkurs kan undvikas. En stor skillnad mellan en konkurs och en rekonstruktion är att företaget som sätts i konkurs försvinner oftast för gott, medan ett företag som gör en rekonstruktion kan leva vidare. 

Konkurs

Konkurs inträffar när ett företag inte längre kan uppfylla sina ekonomiska åtaganden, inklusive skatter, sociala avgifter, leverantörsfakturor och löner. Konkursansökan kan göras av företagaren själv, en anställd, en bank eller en leverantör som inte har fått betalt. När tingsrätten beslutar om konkurs utser de en konkursförvaltare vars uppgift är att klargöra företagets tillgångar och skulder. Det finns en prioriteringsordning för att betala skulderna, och alla tillgångar används för detta ändamål.

Under konkursprocessen, och även under uppsägningstiden för de anställda, träder den statliga lönegarantin i kraft och erbjuder ersättning till samtliga arbetstagare. Lönegarantin administreras av Länsstyrelsen.

Rekonstruktion

Om företaget fortfarande har betalande kunder och de ekonomiska svårigheterna beror på tillfälliga likviditetsproblem, som att en eller flera stora kunder inte betalar i tid, kan en konkurs undvikas genom en rekonstruktion. För att genomföra en rekonstruktion krävs en rekonstruktör och företaget måste ansöka om detta hos tingsrätten.

Om rekonstruktion beviljas, innebär det att företagaren inte behöver betala några skulder som uppkommit före tingsrättens beslut. Tidigare ingångna avtal med kunder och leverantörer gäller fortsatt, men nya fakturor måste betalas kontant och inte med kredit och företagets konton fryses medan inkommande betalningar hanteras av rekonstruktören.

Tingsrätten beviljar rekonstruktion i tre månaders perioder, upp till ett år. Rekonstruktören informerar alla fordringsägare inom en vecka och håller ett borgenärsmöte efter tre veckor. Borgenärer har möjlighet att uttrycka sina åsikter, och rätten avgör om rekonstruktionen ska fortsätta. Senare genomförs en ackordsförhandling där förslag på skuldnedskrivning presenteras för fordringsägarna, som sedan röstar om att godkänna eller avvisa uppgörelsen.

Rekonstruktion kräver att det finns tillräckligt med pengar för att fortsätta företagets verksamhet under den tiden. Om inte, kan konkurs vara oundviklig. Lönegarantin gäller också under en rekonstruktion för de anställda.

Kontrollbalansräkning

I båda de fallen ovan, så är det viktigt att företagaren noggrant övervakar företagets ekonomi och upprättar en kontrollbalansräkning så snart halva aktiekapitalet har förbrukats. Denna balansräkning ska sparas för att kunna presenteras vid eventuell konkurs. Den används för att beräkna skillnaden mellan tillgångar och skulder och se om det överstiger hälften av aktiekapitalet. Om en revisor finns, bör denne granska kontrollbalansräkningen. Därefter har företaget åtta månader på sig att återställa aktiekapitalet.

Om problemen fortsätter, är det viktigt att begära företaget i konkurs eller rekonstruktion senast på förfallodagen för skatteinbetalningen. Annars riskerar företagaren och alla styrelseledamöter att personligen ansvara för förfallna skatter från redan beskattade pengar, vilket kallas företrädaransvar. 

Vill du veta mer om rekonstruktion?

Du som vill veta mer om rekonstruktion samt kanske även få hjälp med det, du kan vända dig till RekonstruktionsGruppen. 

Ansvarig utgivare: OptimalaVal.se

SEARCH

NEWSLETTER

The key to the city. Straight to your inbox. Sign up for our newsletter.

Norges Casino

NEWSLETTER

The key to the city. Straight to your inbox. Sign up for our newsletter.

Skip to toolbar