Din guide till framgångsrik valutahandel

Angela Markovic
Posted May 12, 2021 in Uncategorized

Valutamarknaden (Forex) är en av de största och mest likvida marknaderna globalt. Valutahandel är processen att växla en nationell valuta mot en annan, i avsikt att skapa vinst på den kurs som du har växlat mot. Att jämföra en valuta mot en annan kallas valutaparning.
Valutamarknaden är mycket populär bland handlare, men som med alla investeringar medför en risk för betydande förluster. Detta beror till stor del på att det påverkas direkt av makroekonomiska och politiska händelser, liksom många andra faktorer, som gör det till en mycket volatil marknad. På grund av sin högrisk-natur är det viktigt att du gör omfattande undersökningar, planerar framåt och använder en handelsstrategi.
Denna artikel hjälper dig att guida dig genom processen för valutahandel och ge dig råd om hur du bäst kan manövrera marknaden, för att hjälpa dig att öka dina vinster och minska risken för att drabbas av förluster. Fortsätt läsa för att ta reda på hur man bäst kan genomföra framgångsrik valutahandel.

Håll utkik efter dagliga referenspunkter
Att vara uppmärksam på dagliga förändringar på marknaden och i synnerhet referenspunkter, kan vara nyckeln till en framgångsrik handel om du är en dagshandlare. En referenspunkt och dess motstånds- eller stödnivåer är områden där prisrörelsens riktning kan förändras på marknaden. Detta analysverktyg kan därför användas av handlare som en förutsägbar indikator, vilket hjälper individer att fatta beslut som stöds av data som samlats in från det förflutna.

En referenspunkt beräknas genom att titta på de höga, låga och stängningspriserna i den föregående handelssessionen. Dessa priser avgör nivåerna för stöd och motstånd, som placeras ovanför och under referenspunkten. Om de nuvarande handelspriserna ligger över den dagliga referenspunkten bör detta få en handlare att inta långa handelspositioner. Däremot bör korta positioner tas om priset ligger under den dagliga referenspunkten.
Referenspunkter är ett av de vanligaste verktygen i den tekniska analysen av valutamarkanden. Prisutvecklingen kan identifieras genom att använda referenspunkter och att känna igen avgörande förändringar i marknadens handelsriktning. Om de används tillsammans med en rad tekniska verktyg kan referenspunkter fungera för att meddela en handlare när marknaden har upplevt en ökning av handlare som kommer in på marknaden, vilket kan skapa möjligheter till vinst. Referenspunkter kan minimera förluster genom att ange vilka prispunkter som kommer att vara mest lukrativa och när man ska gå in och ut på marknaden.

Valutahandel genom CFD:er
En alternativ teknik för att handla valutor direkt är handel med CFD. CFD står för contract for difference. Detta är ett kontrakt mellan investeraren och en online-leverantör, som fastställs på värdet av en finansiell tillgång eller tillgångar utan att äga den underliggande tillgången.
Valutahandel genom en CFD innebär därför att handlare inte äger någon av valutorna utan det är de kontrakt som är relevanta för valutorna som handlas. Detta kan gynna handlaren eftersom den kommer att undvika att de stöta på olika valutakurser och lagstiftningsstrukturer, vilket kan hindra handeln.

CFD-handel ger investerare möjlighet att handla på både stigande och fallande marknader, med långa och korta positioner. Valutahandel genom CDF:er är mycket populärt bland dem som har befintliga CFD-konton för alternativa handelsinstrument eftersom det innebär att de enkelt kan handla på valutan med samma konto för att undvika krångel. CFD:er kan användas för handel med alla större finansiella instrument, inklusive aktier, valutapar, råvaruterminer, globala index och kryptovalutor. CFD-handel på https://skilling.com/eu/sv/markets/forex/what-is-forex-trading/, låter dig till exempel använda en valutahandelsplattform för att spekulera i de vanligaste valutaparen.

Effektiv riskhantering
En av de mest grundläggande råden när det gäller att underlätta för framgångsrik handel på valutamarknaden är att förstå vikten av att handla defensivt. Detta är viktigt på grund av den oförutsägbara karaktären hos marknadsrörelserna. Ett verktyg som kan användas för att skydda handlare från alltför stora förluster är en stoploss-order.
En valutastopploss tillhandahålls av en mäklare för att minska risken för förluster på marknader som kan visa sig vara extremt volatila. Detta gör det möjligt för en individ att tillämpa en stoploss-nivå på en lång eller kort handel vid en viss punkt från ingångspriset, vilket sätter en gräns för hur mycket kapital som kan gå förlorat vid en handel.
Detta är ett mycket användbart verktyg eftersom framtiden är osäker och valutamarknaden påverkas direkt av faktorer som är svåra att kontrollera. Varje handel medför stor risk och för att minimera dessa risker bör undvikande av stora förluster prioriteras framför stora vinster.

SEARCH

NEWSLETTER

The key to the city. Straight to your inbox. Sign up for our newsletter.

Norges Casino
casinopånett.eu
utländska casinon med trustly

NEWSLETTER

The key to the city. Straight to your inbox. Sign up for our newsletter.

Skip to toolbar