Viktigt att ha en introduktionsplan för nyanställda


Posted 5 months ago in Other

Ska det anställas? Att ha en introduktionsplan för nyanställd, det är idag ett måste. En bra sak att lägga fokus på, det är att ha en så kallad onboarding checklista. Onboarding, det är den process som är just att välkomna nya medarbetare till ett företag och att göra det på rätt sätt. Det är viktigt att en introduktion till nyanställda innehåller vissa saker. Bland annat är det bra att inkludera dem i företagets kultur så väl som att ge dem all den nödvändiga kunskapen och förberedelsen så att de kan starta sitt nya jobb på bästa sätt. 

Före en onboarding är det inte ovanligt att även ha en så kallad preboarding, som då är delar före själva anställningen. 

Vad är onboarding?

Översätter man det engelska ordet onboarding så betyder det ombordstigning. Inom företagskulturen har detta uttryck tagits för att få alla ombord på ett nytt jobb, på ett bra sätt. 

Den inledande inledande introduktionen och välkomnandet av en ny medarbetare i ditt företag, det är vad onboarding är. För företagets del är det en viktig möjlighet att skapa ett positivt första intryck och presentera företaget från sin mest fördelaktiga sida.

Processen i sig process involverar att bekanta den nya medarbetaren med företagets kultur, policyer och värderingar, samtidigt som det förbereder dem för att blomstra i sin nya roll.

Onboarding innebär ofta praktiska uppgifter som att konfigurera utrustning och hantera pappersarbete, men det sträcker sig långt bortom dessa administrativa aspekter. Det är också en möjlighet att tydligt fastställa mål och handlingsplaner för att uppnå framgång, att introducera den nya medarbetaren till sina kollegor och att tillhandahålla de resurser och utbildning som krävs för att de ska kunna excellera.

På så sätt säkerställer onboarding att den nya medarbetaren inte bara blir en del av teamet, utan också en aktiv bidragsgivare till företagets övergripande mål och framgång.

NEWSLETTER

The key to the city. Straight to your inbox. Sign up for our newsletter.

Skip to toolbar