Spritmuseum & Absolut Art Collection


Posted October 6, 2015 in Exhibitions Guide

Spritmuseum

The Museum of Spirits, situated on the Stockholm island of Djurgården, is full of surprises. Our main focus is alcoholic beverages: from drinks at the bar to beer on our pier, and on to entertaining exhibitions about everything from distilling spirits to how tastes and drinks affect us. Even our art exhibit, which showcases works from the legendary Absolut Art Collection, centres around a bottle. Entrance to the museum including a sampler with four Swedish beverages: 270 SEK. Entrance without sampler: 130 SEK.

Current Exhibitions:

DAVID SHRIGLEY – EXHIBITION OF GIANT INFLATABLE SWAN-THINGS
One of Great Britain’s most renowned artists, David Shrigley, presents a new show at Spritmuseum in Sweden this autumn. His Exhibition of Giant Inflatable Swan-things is an installation created exclusively for the museum gallery, which opened on 27 September. Nothing is quite as it seems in Shrigley’s universe. The laws of physics are suspended and the everyday world is distorted, revealing a rare and mordant sense of humour. Welcome down the rabbit-hole! “We have been eager to host an exhibition by David ever since Spritmuseum opened in 2012,” says Mia Sundberg, curator of the museum’s collection. “I’m especially pleased that we are presenting a new three-dimensional installation. We don’t want to reveal too much, but the title of the show provides a pretty good hint”. Simple pen and ink drawings with handwritten slogans and puns and a visual idiom reminiscent of comic books and caricatures form the foundation of David Shrigley’s art. He also works in sculpture, large installations, animation, painting, photography and music. With conceptual obstinacy and a satirical undertone, Shrigley addresses themes that mirror everyday life and the ordinary elements of human behaviour, from shopping lists to snippets of overheard conversations. It is inexplicably, madly funny. Shrigley constantly strives to broaden his audience through regular forays outside the gallery world. He has collaborated with musicians including Franz Ferdinand and Blur, made a genuinely odd promotional film for fashion company Pringle of Scotland, and exhibited a giant thumb entitled Really Good at Trafalgar Square. As part of a long-term collaboration with the popular London restaurant and nightclub sketch, he has covered the walls of its dining room with a myriad of drawings. The dusty-dry, winter-dark humour of Shrigley’s work has been called typically Glaswegian. He grew up in England, in the East Midlands, and moved to Glasgow to study art. Shrigley has described Glasgow as “exciting, different and mystical” – everything that the suburbs of Leicester, where he grew up, were not. Glasgow became his home for 27 years. He now lives in Brighton. In 2018, David Shrigley was invited to be the guest director of the Brighton Festival, a creative role that has been taken on by many of Britain’s biggest names. In his own installation at the festival, Life Model II, he exhibited an oversized sculpture of a nude woman, inviting visitors to draw it. The festival programme also included his performance Problem in Brighton, which he termed an “alt-rock pantomime”. The first Life Model, a nude male mannequin with unnatural proportions, was exhibited at the Hayward Gallery as part of his solo show Brain Activity, which was nominated for the prestigious Turner Prize in 2013.
On display until March 28

Photo: Jonas Lindström

En av Storbritanniens mest kända konstnärer, David Shrigley gästar i höst Spritmuseum. Installationen Exhibition of Giant Inflatable Swan-things är skapad exklusivt för museets konsthall och öppnade den 27 september. Ingenting är riktigt vad det verkar i Shrigleys universum. Fysikens lagar sätts ur spel, det vardagliga förvrängs och avslöjar en morbid humor av sällan skådat slag. Välkomna ner i kaninhålet! Enkla tuschteckningar med handskrivna texter och ordlekar, ett visuellt språk som känns igen från serietidningar och karikatyrer, står i centrum i David Shrigleys konstnärskap. Men han arbetar också med skulpturer, stora installationer, animation, måleri, fotografi och musik. Med ett konceptuellt egensinne och en satirisk underton tar sig Shrigley an det som speglar vardagen och det alldagliga i människors beteenden, från shoppinglistor till bitar av konversationer han tjuvlyssnat på. Det är vansinnigt roligt på ett sätt som inte låter sig förklaras. Shrigley strävar ständigt efter att bredda sin publik genom att regelbundet röra sig utanför galleriernas sfär. Shrigley har samarbetat med musiker som Franz Ferdinand och Blur, han har gjort en minst sagt udda reklamfilm åt klädföretaget Pringle och ställt ut en jättelik tumme, Really Good, på Trafalgar Square. I ett längre samarbete med den populära restaurangen och nattklubben sketch i London har han täckt väggarna i matsalen med en myriad av teckningar. Den knastertorra och kolsvarta humorn i Shrigleys verk har beskrivits som ”Glaswegian”. Han växte upp i Englands East Midlands och flyttade till Glasgow för att studera konst på högskolan. Shrigley har beskrivit Glasgow som ”spännande, annorlunda och mystiskt”, allt det som förorterna i barndomens Leicester inte var. Glasgow blev hans hem i 27 år. Sedan några år bor han i Brighton. David Shrigley var guest director på Brighton Festival 2018, en kreativ roll som axlats av flera av Storbritanniens största internationella namn. I den egna utställningen på festivalen, Life Model II, ställde han ut en överdimensionerad och naken kvinnoskulptur, som besökarna inbjöds att teckna av. I festivalprogrammet ingick också hans performance Problem in Brighton, som han kallat en ”alt-rock pantomime”. Den första Life Model, en naken mansdocka med onaturliga proportioner, ställdes ut på Hayward Gallery i soloutställningen Brain Activity, och nominerades till det prestigefyllda Turner-priset 2013.
Visas t.o.m. mars 28

THE FUTURE OF FOOD AND DRINK
An exhibition on future visions, health trends and climate-friendly cuisine. Take a giant step into the world of futurology. What kinds of foods will we be eating in the future? Will meatballs still be on the menu, or will leftover salad, lab milk and insect burgers be part of our daily diet? Starting 7 February, Spritmuseum presents “The Future of Food & Drink”, an exhibition for everyone who’s curious about what we will be eating tomorrow, how to prepare for the future of food, and why food matters to the climate. The exhibition looks at contemporary health trends, but also takes a look back at the science fiction food visions of the 1950s, as well as having a go at predicting the foodstuffs and the world thirty years into the future.
Science fiction food
In the 1950s, American visionaries dream of agriculture in space and in the ocean. In Social Democratic Sweden, by contrast, our future fare is industrially produced frozen and convenience foods – the status items of the era, and a godsend for working women.
“Eating is the new religion”
Rarely have people been as food-fixated as they are today. Food has become an identity and a lifestyle. Yesterday’s prophets could scarcely have imagined that we would be photographing our food before digging in. Researchers say today’s strict dietary rules are a substitute for religion – the problem is, the number of rules and recommendations seems endless.
Ants on the menu
There’s no denying that what we eat and how we produce food and beverages has an impact on the climate and our future in a way that is unparalleled in history. This exhibition raises questions about what we will find on our plates in the near future, how to ensure there’s enough food for a growing population, and whether our protein will come mostly from plants and insects.

The theme of the exhibition will also be reflected in the museum’s programmes and restaurant offerings. Spritmuseum is presenting the exhibition with support from Änglamark, Sweden’s leading sustainable products brand, and Konsumentföreningen Stockholm. Sustainability and the food we consume are central to the mission of both organisations. Note Design Studio was given the job of creating a provocative exhibition with an optimistic view of the future. Focusing on earth tones and materials, they have constructed a poetic temporal journey through the realm of food and drink.
On display until Oct 31.

En utställning om visioner, hälsotrender och klimatmat. Kliv in i en värld av framtidsspaning. Vad blir det för mat i framtiden? Kommer köttbullen finnas kvar på tallriken eller blir svinnsallad, lab-mjölk och insektsburgare en del av vardagsmaten? Den 7 februari öppnar Spritmuseum “Framtidens Mat & Dryck”, en utställning för alla som är nyfikna på vad vi kommer att äta härnäst, hur man gör för att bli en framtidsätare och varför maten är viktig för klimatet. Utställningen tar ett grepp om samtidens hälsotrend, men gör också en tillbakablick på 50-talets sciencefictionbetonade matvisioner, tillsammans med en spaning på framtidens livsmedel och vår värld om trettio år.
Science fiction-mat 
Under 50-talet drömmer amerikanska visionärer om odlingar i rymden och i havet. Det svenska folkhemmets framtidsmat består däremot av industriproducerad frys- och snabbmat – tidens statusmat och en välsignelse för den yrkesarbetande kvinnan.
“Eating is the new religion”
Sällan har folk varit så matfixerade som nu. Mat har blivit identitet och livsstil. Aldrig hade väl profeterna kunnat föreställa sig att vi skulle fotografera vår mat innan vi åt upp den. Forskare menar att nutidens strikta kostregler ersätter religionen – problemet är bara att antalet råd verkar oändligt.
Äta myror 
Det går inte att förneka att vad vi äter och hur vi producerar mat och dryck är avgörande för klimatet och framtiden på ett sätt som saknar motstycke i historien. Utställningen lyfter frågor om vad vi kommer att finna på tallriken inom en nära framtid, hur maten ska räcka till en växande befolkning och om vårt protein mestadels kommer hämtas från växter och insekter?

Utställningens tema genomsyrar även museets programverksamhet och restaurangens utbud. Spritmuseum visar utställningen med stöd av Änglamark, Sveriges ledande varumärke för hållbara produkter, och Konsumentföreningen Stockholm. Hållbarhet och den mat vi konsumerar ligger båda organisationerna varmt om hjärtat. Designstudion NOTE har fått uppdraget att skapa en tankeväckande utställning med stark framtidstro. Med fokus på jordens toner och material har de byggt en poetisk tidsresa i matens och dryckens tecken.
Visas t.o.m. okt 31

 

Casinotopp banner

NEWSLETTER

The key to the city. Straight to your inbox. Sign up for our newsletter.

Skip to toolbar