Spritmuseum & Absolut Art Collection


Posted October 6, 2015 in Exhibitions Guide

Spritmuseum

The Museum of Spirits, situated on the Stockholm island of Djurgården, is full of surprises. Our main focus is alcoholic beverages: from drinks at the bar to beer on our pier, and on to entertaining exhibitions about everything from distilling spirits to how tastes and drinks affect us. Even our art exhibit, which showcases works from the legendary Absolut Art Collection, centres around a bottle. Entrance to the museum including a sampler with four Swedish beverages: 270 SEK. Entrance without sampler: 130 SEK.

Current Exhibitions:

ABSOLUT ART COLLECTION – PHOTO
The theme of the 2019 summer exhibition with the Absolut Art Collection is Photography. The show presents 60 artworks from the collection, created by 23 renowned photographers in the fine art and fashion industry. Made between the years 1990-2004, they reflect the decades of Hip-Hop, Techno, the end of the cold war and the beginning of the digital era. Among the chosen artworks are Helmut Newton’s iconic fashion photo-graphs shot in an idyllic Swedish summer landscape and Annie Leibovitz’s celebrity portraits, first shown in the Millennium celebration edition of Vanity Fair. The evocative photographs by Swedish photographer Dawid are another highlight.
On display until Oct 2

Photo: Helmut Newton Series

Temat för 2019 års sommarutställning med Absolut Art Collection är fotografi. Vi visar 60 fotografiska verk från samlingen, skapade av 23 internationellt kända konstnärer inom konst- och modefotografi. Urvalet minner om tillkomståren 1990 – 2004, hiphopens och technomusikens årtionden, tiden för kalla krigets slut och den digitala erans barndomsår. Bland de utvalda verken finns Helmut Newtons ikoniska modefoton tagna i ett svenskt sommarlandskap och Annie Leibovitz kändisporträtt, först publicerad i Vanity Fair i jubileumsnumret till millenieskiftet 2000. Den svenske fotografen Dawids suggestiva fotogram är även de en höjdpunkt.
visas t.o.m okt 2

FUTURE FOOD AND DRINK
An exhibition on future visions, health trends and climate-friendly cuisine. Take a giant step into the world of futurology. What kinds of foods will we be eating in the future? Will meatballs still be on the menu, or will leftover salad, lab milk and insect burgers be part of our daily diet? Starting 7 February, Spritmuseum presents “The Future of Food & Drink”, an exhibition for everyone who’s curious about what we will be eating tomorrow, how to prepare for the future of food, and why food matters to the climate. The exhibition looks at contemporary health trends, but also takes a look back at the science fiction food visions of the 1950s, as well as having a go at predicting the foodstuffs and the world thirty years into the future.
Science fiction food
In the 1950s, American visionaries dream of agriculture in space and in the ocean. In Social Democratic Sweden, by contrast, our future fare is industrially produced frozen and convenience foods – the status items of the era, and a godsend for working women.
“Eating is the new religion”
Rarely have people been as food-fixated as they are today. Food has become an identity and a lifestyle. Yesterday’s prophets could scarcely have imagined that we would be photographing our food before digging in. Researchers say today’s strict dietary rules are a substitute for religion – the problem is, the number of rules and recommendations seems endless.
Ants on the menu
There’s no denying that what we eat and how we produce food and beverages has an impact on the climate and our future in a way that is unparalleled in history. This exhibition raises questions about what we will find on our plates in the near future, how to ensure there’s enough food for a growing population, and whether our protein will come mostly from plants and insects.

The theme of the exhibition will also be reflected in the museum’s programmes and restaurant offerings. Spritmuseum is presenting the exhibition with support from Änglamark, Sweden’s leading sustainable products brand, and Konsumentföreningen Stockholm. Sustainability and the food we consume are central to the mission of both organisations. Note Design Studio was given the job of creating a provocative exhibition with an optimistic view of the future. Focusing on earth tones and materials, they have constructed a poetic temporal journey through the realm of food and drink.
On display until Oct 31.

En utställning om visioner, hälsotrender och klimatmat. Kliv in i en värld av framtidsspaning. Vad blir det för mat i framtiden? Kommer köttbullen finnas kvar på tallriken eller blir svinnsallad, lab-mjölk och insektsburgare en del av vardagsmaten? Den 7 februari öppnar Spritmuseum “Framtidens Mat & Dryck”, en utställning för alla som är nyfikna på vad vi kommer att äta härnäst, hur man gör för att bli en framtidsätare och varför maten är viktig för klimatet. Utställningen tar ett grepp om samtidens hälsotrend, men gör också en tillbakablick på 50-talets sciencefictionbetonade matvisioner, tillsammans med en spaning på framtidens livsmedel och vår värld om trettio år.
Science fiction-mat 
Under 50-talet drömmer amerikanska visionärer om odlingar i rymden och i havet. Det svenska folkhemmets framtidsmat består däremot av industriproducerad frys- och snabbmat – tidens statusmat och en välsignelse för den yrkesarbetande kvinnan.
“Eating is the new religion”
Sällan har folk varit så matfixerade som nu. Mat har blivit identitet och livsstil. Aldrig hade väl profeterna kunnat föreställa sig att vi skulle fotografera vår mat innan vi åt upp den. Forskare menar att nutidens strikta kostregler ersätter religionen – problemet är bara att antalet råd verkar oändligt.
Äta myror 
Det går inte att förneka att vad vi äter och hur vi producerar mat och dryck är avgörande för klimatet och framtiden på ett sätt som saknar motstycke i historien. Utställningen lyfter frågor om vad vi kommer att finna på tallriken inom en nära framtid, hur maten ska räcka till en växande befolkning och om vårt protein mestadels kommer hämtas från växter och insekter?

Utställningens tema genomsyrar även museets programverksamhet och restaurangens utbud. Spritmuseum visar utställningen med stöd av Änglamark, Sveriges ledande varumärke för hållbara produkter, och Konsumentföreningen Stockholm. Hållbarhet och den mat vi konsumerar ligger båda organisationerna varmt om hjärtat. Designstudion NOTE har fått uppdraget att skapa en tankeväckande utställning med stark framtidstro. Med fokus på jordens toner och material har de byggt en poetisk tidsresa i matens och dryckens tecken.
Visas t.o.m. okt 31

 

Casinotopp banner

NEWSLETTER

The key to the city. Straight to your inbox. Sign up for our newsletter.

Skip to toolbar