Meatballs- For The People


Posted October 11, 2015 in Dining Guide, Food & Drink

meatballs

At meatballs – for the people, the restaurant captures everything that encompasses the meatball culture. With a variety of protein, they work with organic ingredients, and all meat comes from responsible suppliers.

På meatmalls – for the people fångar restaurangen allt som hör köttbullekulturen till. Med en bred variant av proteiner, arbetas det i största möjliga mån med ekologiska råvaror och köttbullarna produceras av 100% gårdsbestämt kött.

Casinotopp banner

NEWSLETTER

The key to the city. Straight to your inbox. Sign up for our newsletter.

Skip to toolbar